Przed kursem

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę PKK. Aby go uzyskać, należy dostarczyć do właściwego pod względem miejsca zameldowania Starostwa Powiatowego – Wydziału Komunikacji następujących rzeczy:

1. Dowód tożsamości (Dowód osobisty, Paszport, Karta pobytu).

2. Zdjęcie jak do Dowodu osobistego tj. o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

3. Badania lekarskie – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych – ZAPEWNIAM POMOC W WYKONANIU.

4. Wniosek o wydanie Prawa jazdy (Dostępny w Wydziale Komunikacji oraz w  OSK TORQUE)

UWAGA: Jeżeli nie ukończyłeś/aś/ 18 lat potrzebna jest także pisemna zgoda rodziców/opiekunów. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed 18 rokiem życia. Egzamin w WORD-zie miesiąc przed urodzinami a prawko odbierasz po urodzinach.